Corporate governance

Om als bedrijf de nodige lange termijn veerkracht en groei te behouden, is goed en transparant bestuur een noodzaak. Dit betekent dat best tijdig de belangen en de rollen van de diverse partijen, betrokken in het operationele en het strategische beleid, goed worden afgebakend:

 • Hoe wordt er beslist?
 • Wie mag beslissen over wat ?
 • Tot hoever gaat de verantwoordelijkheid van het (externe) management en
 • wanneer moet er gerapporteerd worden?

Voor het uitwerken van een gepast sturingskader, bekijken we samen met u volgende vraagstukken:

 • Heb ik nood aan een directieteam?
 • Externe CEO of toch niet?
 • Hoe stel ik mijn Raad van Bestuur samen?
 • Wanneer installeer je een Raad van Advies?
 • Zin en onzin van aandeelhoudersovereenkomst?

  Familiale governance

  In een familiale KMO zijn vaak verschillende familieleden betrokken bij het reilen en zeilen van de onderneming. Hierdoor stijgt de complexiteit van het bestuur , want naast zakelijke belangen gaan ook emotionele en relationele belangen een rol spelen. Vooral in ondernemingen waar het bestuur wordt waargenomen door meerdere familieleden, is het tijdig maken van afspraken tussen de partijen meer dan aan te bevelen.

  Uitgaand van de noden van de familie en de belangen van het bedrijf staat Coach & Transform u bij in het uitbouwen van een op maat gemaakt familiaal bestuursmodel (familieoverleg , familieraad , familiecharter).

  People governance

  Organisaties worden geconfronteerd met continue veranderingen. Om succesvol en competitief te blijven, is het cruciaal dat je medewerkers mee zijn in de verandering, hun schouders eronder zetten en op hun best blijven presteren. Maar hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan als ondernemer of bedrijfsleider?

  • Welk HR beleid hoort hierbij?
  • Welke cultuur en mindset is nodig om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen? 
  • Hoe houd je de betrokkenheid en energie hoog in de organisatie tijdens deze veranderingen?
  • Hoe ontwikkel en communiceer je als ondernemer, leiderschapsteam een missie, visie en strategie?
  • Hoe versterk je de competenties nodig om de toekomst van jouw organisatie te verzekeren?

  Coach & Transform begeleidt jou bij het uitwerken van de verschillende stappen, nodig om de transformatie met geëngageerde medewerkers in te zetten.

   

  Financiële governance

  De financiële eisen binnen een (familiale) KMO staan inhoudelijk mee onder druk. Daar waar vroeger de financiële activiteit in het bedrijf volstond door een goede aankoop- en verkoopadministratie te voeren, volstaat dit vandaag niet meer. De complexiteit en snelheid waarmee de economische ontwikkelingen zich voordoen vereisen niet enkel een goede opvolging maar ook een gedegen inzicht van de ondernemer in zijn belangrijkste indicatoren die het rendement onder controle houden.

  Wij ondersteunen jou graag met het opzetten of verder ontwikkelen van business en financiële plannen, het ontwikkelen van rendementsanalyses, inschatting financiële behoeften groei, bepalen van juiste KPI’s, ontwikkelen van inzichten in een gezond credit management, opzetten management rapportering, cash flow management

  Wenst u sneller te groeien maar ontbreekt het u aan voldoende autonome middelen?

  Bent u op zoek naar ondersteunende structurele kapitaalsmiddelen om een turn around te ondersteunen, dan kan u eventueel externe investeerders aanspreken. Om deze stap voor te bereiden kunnen wij u actief begeleiden in het opmaken van een gepast financierings- en business plan maar ook helpen wij u bij het uitwerken van een aangepast corporate governance model.

   

  Stakeholders governance

  Het managen van de verwachtingen van alle partijen die betrokken zijn of een invloed hebben in/ op uw organisatie, is belangrijk. Een goed stakeholder management in de organisatie zorgt er voor dat gemaakte afspraken en gecreëerde verwachtingen effectief worden nagestreefd. Bij reorganisatie, fusie, verhuizing, snelle groei of negatieve evoluties is een gestructureerd stakeholder management sterk aan te raden.

  Of je nu een transformatie als organisatie doormaakt of je bedrijf gezond wil laten groeien, een goed stakeholder management zal steeds bijdragen tot een verhoogde acceptatie van de verandering. Daarvoor is goede en duidelijke communicatie onmisbaar. De betrokken partijen moeten immers het gevoel krijgen om gehoord en of begrepen te zijn. Dit versterkt de samenwerking binnen en buiten de organisatie.

  Coach & Transform begeleidt u zowel inhoudelijk als procesmatig bij het stakeholder management van jouw organisatie.