Wanneer maak je als leider het verschil?

5 sep 2021 | People governance

De afgelopen weken hebben we veel gewerkt rond leiderschap in organisaties en meer specifiek rond het gedrag van leiders, gedrag dat het verschil kan maken naar medewerkers toe. Wanneer de missie van de organisatie duidelijk is, de strategische doelstellingen bepaald zijn en er evenzeer een kader is uitgewerkt rond de waarden van de organisatie is er al heel wat voorhanden voor een leider om te weten wat hij moet doen en op welke manier hij een verschil kan maken. In de praktijk blijkt dit vaak onvoldoende te zijn.

Waarom?

Omdat nog niet duidelijk is wat het concrete gedrag is waarmee jij als leider het verschil kan maken voor je team en organisatie.

 

Walk the talk

Missie, strategie en waarden en zijn ‘upchunks’, algemene woorden, die doorheen de filters van elk individu in de praktijk iets anders kunnen betekenen. We moeten ze gaan ‘downchuncken’ tot concreet gedrag: je ziet als het ware de film afspelen, waarin je de woorden die de leider gebruikt, kan horen, het gevoel dat het concrete leiderschapsgedrag teweegbrengt, kan voelen en het gedrag van de leider kan zien.

Waarom die concretisatie zo belangrijk is, duiden we met de metafoor van samen op vakantie gaan. Stel je voor, wij gaan samen op vakantie en op vakantie willen we beiden ‘ontspanning’. Wat betekent ontspanning voor jou? “Met een boek aan het zwembad liggen.” “Oeps, daar begint het al, dat is geen ontspanning voor mij. Voor mij betekent ontspanning: een afgelegen hutje in de natuur, gaan wandelen en kunnen zwemmen in een meer. Zo gaan we niet samen ‘ontspannen’ op vakantie kunnen gaan.”

Scherpstellen van gedrag dat bij een goede leider hoort, betekent ook verantwoordelijkheid opnemen.  In het algemeen hebben we de neiging om in het abstracte te blijven hangen en ervan uit te gaan dat we hetzelfde eronder begrijpen. Hierdoor ontstaat miscommunicatie en kunnen we verantwoordelijkheid ontwijken: “zo had ik het niet begrepen.”  Vandaar het belang om goed te omschrijven welk gedrag we graag willen zien in specifieke situaties.

Dus wat betekenen waarden zoals ‘klantvriendelijkheid’, ‘respect’, ‘resultaatgerichtheid’, etc… concreet en hoe kan jij als leider hier invulling aan geven in je dagelijks functioneren?

 

Kiezen voor leiderschap elke dag

Om het verschil te kunnen maken als leider, is het belangrijk om elke dag doelbewust te kiezen voor het juiste leiderschapsgedrag. Vince Molinaro spreekt in zijn boek ’the leadership contract’ over de big Decisions and small decisions die je als leider te nemen hebt.

The big Decisions zijn de beslissingen die je gemaakt hebben tot de leider die je vandaag bent. Welke positieve en negatieve gebeurtenissen hebben jou gevormd, en bepalen mee wie jij als leider bent. Hoe bewust heb je de keuze gemaakt om leider te worden? Of is dit jou eerder ‘overkomen’. Door deze uit te zetten op een tijdslijn en bewust naar de patronen te kijken, krijg je heel wat inzicht in jezelf en jouw persoonlijk leiderschapsverhaal en leiderschapsstijl.

The small decisions zijn de beslissingen in gedrag die je elke dag neemt: ga je het moedige gesprek aan om iemand aan te spreken op zijn gedrag of ga je het uit de weg, denkende ‘het waait wel over of uit angst om de relatie te verbreken’? Ga je een beslissing vanuit hogerhand overbrengen op een overtuigende manier of ga je aan de kant van de medewerkers staan en zeggen wat het management nu weer allemaal bedacht heeft? Ga je bij problemen in slachtoffergedrag kruipen of zoek je samen met je team en je collega’s naar oplossingen voor de lange termijn. Allemaal kleine beslissingen, keuzes in je gedrag die maken of je gezien wordt als ‘leider’ of als ‘lijder’.

 

Het  leiderschapseffect

Door bewust te worden van de momenten waarop jij het verschil kan maken als leider, door hier samen met je collega’s een kader rond te creëren en door elke dag bewust bezig te zijn met de keuzes die je maakt hieromtrent, kan je werken aan het neerzetten van een ander effect in de organisatie. Een effect wat leidt tot een organisatie die haar missie leeft, de resultaten neerzet die het vooropgesteld heeft en waarbij medewerkers niet alleen verteld worden welke waarden belangrijk zijn, maar ze ook elke dag zelf kunnen ervaren op de werkvloer.

 

Wil jij met jouw leiderschapsteam werken aan een raamwerk van leiderschapscompetenties en bijbehorend verwacht gedrag, zodat je met je leiders in de organisatie het juiste effect kan neerzetten? Neem contact op! C&T begeleidt jou graag in jouw leiderschapsreis.