Transformatie van de organisatie: een koud kunstje?

19 jun 2021 | Financiële governance, People governance, Stakeholders governance

Over veranderingsmanagement is er al veel geschreven, maar hoe pak je het nu in werkelijkheid aan opdat de resultaten ook blijvend zijn?
Op zich zijn de principes van veranderen erg simpel :

  • Zorg dat iedereen in de organisatie overtuigd is dat veranderen noodzakelijk is
  • Voer de verandering door
  • Zorg voor een blijvend effect

Kurt Lewin vergeleek in de jaren ’40 het veranderingsmanagement met een ijsblokje.
Indien je van een vierkantig ijsblokje een stervormig ijsblokje wil maken moet je het vierkantje eerst ontdooien (= klaarmaken voor verandering), vervolgens in een stervorm gieten (= veranderen) en dan opnieuw invriezen
(= creatie blijvend effect).

Deze eenvoudige voorstelling geeft echter erg goed weer welk proces in globo dient te worden doorlopen opdat een cultuur of inhoudelijke verandering in de organisatie succesvol is.

Het komt er dus op neer dat je een organisatie klaarmaakt voor de verandering door een geschikt klimaat te creeren.

Dit doe je in 8 stappen :

1. Zorg voor een burning platform
Met andere woorden maak dat je organisatie en je team voldoende inziet dat een verandering noodzakelijk is.Deze noodzaak kan komen van een externe bedreiging (marktdisruptie) maar ook interne oorzaken zijn mogelijk
(verlies kenniswerkers, nieuwe aandeelhouders,…)

2. Bouw een team met trekkers
Dit team krijgt de belangrijke taak om de transformatie mee op gang te trekken en door te voeren in de volledige organisatie.

3.Bepaal uw transformatie visie
en maak scherp welke stappen er moeten gezet worden om het juiste omgevingsklimaat te creëeren.

4.Communiceer , communiceer
Zorg ervoor dat iedereen in de organisatie begrijpt dat er moet veranderd worden en hoe. Laat ook het trekkersteam (punt 2) hier zijn rol in spelen

5.Durf out of the box denken
Verwijder met een gerust hart bestaande structuren en systemen die de gewenste verandering in de weg staan. Moedig alle medewerkers aan om samen te zoeken naar oplossingen.

6.Zorg voor lange én korte termijn doelstelling
en
Definieer mijlpalen en veilige ankerpunten op weg naar het einddoel. Maak duidelijke en gedragen plannen om elke mijlpaal te bereiken. Zorg dat iedereen weet wat zijn of haar rol is in het transformatietraject.

7.Zorg voor tussentijdse consolidatie
Indien een mijlpaal is bereikt kan je de vervolgstappen in de verandering zetten. Blijf vooral hameren op de noodzaak om te veranderen want in deze fase is nog niet iedereen mee met het proces.

8.Veranker het bereikte einddoel
Van zodra het einde van de transformatiefase is bereikt, kan je de resultaten maximaal implementeren en verankeren in de bedrijfssturing en cultuur.

Maar bovenal … vergeet niet tijdig tussentijdse successen te vieren !

Coach & Transform is gespecialiseerd in het begeleiden van complexe transformatieprocessen.
Neem gerust contact op voor een eerste gesprek.