Overdragen van het familiebedrijf een lang proces

14 apr 2021 | Familiale governance

De overdracht van het familiebedrijf gaat gepaard met emoties en veel onzekerheden.Het is immers logisch want het gaat vaak om het levenswerk van iemand die zijn ‘baby’ moet loslaten en overdragen aan de zorgen van iemand anders.Dit verklaart ook waarom een overdrachtsproces vaak erg lang duurt en soms de kenmerken van een processie van Echternach heeft.
Dit alles is nefast voor het welzijn van het bedrijf en haar medewerkers.

Maar is dit wel te voorkomen?

Ja … mits een zeer goede en gestructureerde voorbereiding.

Aan de hand van volgende ‘must haves’ voor een overnamevoorbereiding zal het proces gecontroleerd kunnen verlopen.

– Bepaal de echte bereidheid van de overlater om zijn bedrijf los te laten
Met andere woorden leg de randvoorwaarden vast die moeten vervuld zijn opdat de overlater dit met een gerust hart kan doen.
Tracht te bepalen wat de weerstand is die de overlater heeft , danwel de weerstand die  er leeft in de omgeving van de overlater.

– Is het bedrijf klaargemaakt voor de overdracht?
Zijn er financiële of fiscale aspecten die moeten bekeken worden?

– Blijft de overlater in een overgangsfase nog aan boord?
Om kennisoverdracht te doen is het vaak aangewezen om een periode van overlapping te organiseren tussen overnemer en overlater. Deze periode wordt best goed afgebakend in de tijd en dit samen met de concrete taakbeschrijving én de eraan verbonden verloning van de overlater. Alleen zo blijft alles duidelijk voor alle partijen én de organisatie.

– Denk tijdig na over het privéleven van de overnemer na de periode van overdracht
Welke tijdsbesteding komt er in de plaats van het leiden van het bedrijf? Niet onbelangrijk is om ook de partner hierbij te betrekken.

Identificeer de kennis van de overnemer
Door een vakkundig opleidingstraject te bepalen kan scherp bepaald worden welke competenties er al zijn en welke nog niet. Nadien kan beslist worden over de verdere organisatie opbouw. Competenties of kennis die de overnemer niet heeft kan dan worden ingevuld door medewerkers aan te trekken of taken te herschikken.

Conclusie
Wanneer u denkt aan een overdracht van uw bedrijf maak werk van een gedetailleerd in- en uittredingsplan . Start tijdig met het denkwerk want er komt veel meer bij kijken dan enkel de prijs van de aandelen te bepalen.

Denkt u er aan om om korte of middellange termijn u terug te trekken uit uw bedrijf , neem dan contact op en wij begeleiden u vakkundig naar een succesvolle overdracht.